להתחברות

כימיה - כיתה ח'

תערובות קבוצה ב' | מקורות

תשובות ותגובות של כל הקבוצות לסוגיא "רמות אנרגיה"

Avatar

דף ההנחיות המלא

דף ההנחיות למשימה 2 כולל חלוקה לקבוצות