Login

תערובות קבוצה ב’ | Discussion page

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
jergym.sugia.net@gmail.com

Index

כנסו לכל הסוגיות האחרות של קבוצות ג’ (חוץ מהסוגיה שלכם) והגיבו על השאלות או התשובות (אם מישהו הקדים אתכם כבר וענה) שכתבו.

 

ההתייחסות הנדרשת מכם: תהיה באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. אם הגעתם לסוגיה שיש בה רק שאלות :
  אם נכנסתם לסוגיא של חבריכם כדי לענות על השאלות – אנא ענו על השאלות
 2. אם הגעתם לסוגיה שבה כבר קבוצה אחרת כתבה תשובה :
  אם נכנסתם לסוגיא של חבריכם , וגילתם שקבוצה אחת הקדימה אתכם ו כבר ענתה על השאלות ,
  אתם לא עונים שוב על השאלות אלא קוראים את התשובות שענו בקבוצה הקודמת
  ונותנים על התשובות הללו  משוב – מוסיפים הסברים, נותנים דוגמה, שואלים שאלות על ההסבר ומנסים לתת פתרון, מתקנים או מדייקים את הדברים.

כל תשובה/תגובה צריכה להיות רצינית ומשמעותית המראה הבנה טובה.

לקריאה

הנחיות לכתיבה

לקריאה

אנא כתבו כאן למטה את שאלותיכם

לקריאה

Last opinions

user profile image
לוני קורן
8.02.2019 9:48
1פליז זה תרכובת משום שהוא בנוי משני יסודות טהורים , נחושת ואבץ. תרכובת היא חומר הבנוי משני סוגי יסודות או יותר, הקשורים ביניהם בקשר כימי כלשהו וביחס קבוע של כמויותיהם. תערובת היא מערכת של שניים או יותר חומרים שונים: יסודות ,תרכובות או שניהם יחד, המקיימים ביניהם אך ורק קשרים בין-מולקולריים.   2.פליז מוליך חשמל אבל אך המוליכות החשמלית שלה נמוכה. מוליכות חשמלית של גוף מסוים היא מידת היכולת של זרם חשמלי לעבור באותו גוף. יש אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי ופרוטון העלי מטען חשמלי חיובי והמספר זהה אז אין מטען חשמלי כאשר יש אי שיויון אז קיימים כוחות הולכת חשמל. 3.מים מוליכים חשמל, אך רק מי ים מים מזוקקים לא מוליכים חשמל. 4.פליז בנוי מחלקיקי נחושת ואבץ והמבנה שלו הוא של סגסוגת ,סגסוגת היא שילוב של שני יסודות או יותר כאשר אחד מהם הוא מתכת . והמבנה של החלקיקים הוא קשר מתכתי. 5.א.בבניה של חומר יוני זקוקים לחלקיקי מתכות ואל מתכות שמאזנות והמטען החשמלי הוא 0,משום שחלקיקי האבץ והנחושת הם מתכות בבניה של חומר יוני זקוקים לחלקיקי אל מתכות. ב. חומר יוני הוא חומר שבנוי מיונים חיוביים ויונים שלילים כך שיש איזון ומכאן שמו נוצר. ג. אין לחומר מטען חשמלי כי חייב להיות יחס קבוע בין יון עם מטען חיובי ויון עם מטען שלילי. 6.       7.המתאן הוא תרכובת אורגנית המופיעה בטבע כגז דליק.         9.הטבלב המחזורית מחוקת לשני צדדים בצד ימין היסודות המתכתיים ובצד שמאל היסודות האל מתכתיים. והטבלה מציגה את כל היסודות לפי המספר האטומי והסמל הכימי  של האטומים שלהם.
 1. מנדלייב גילה מחזוריות בתכונות הכימיות של היסודות, כאשר הם מסודרים מן הקל אל הכבד. בעת שנבנתה הטבלה, המספרים האטומיים היו לא יותר ממספרים סידוריים שניתנו ליסודות על-פי המשקל שלהם, אך 70 שנה מאוחר יותר פותחה תאוריה שהסבירה את הקשר בין המספר האטומי למבנה הפנימי של אטומי היסודות. וכך ניבא את היסודות שלא התגלו בזמנו.
user profile image
כרפסי עמית
8.02.2019 9:46
 1. פליז הוא תערובת וההבדל ביניהם הוא

תרכובת – מולקולה המורכבת ממספר אטומים שקשורים בקשרים כימיים. לה תכונות השונות מהאטומים מהם מורכבת. תערובת – כמו סלט, סוגי מולקולות שונות המעורבבות יחד. לתערובת התכונות של החומרים מהם מורכבת.  

 1. פליז אכן מוליך חשמל מוליכות חשמלית היא גוף מסוים היא מידת היכולת של זרם חשמלי לעבור באותו הגוף. מה שקורה לחומר אם הוא מוליך חשמל זה שקיים בו חלקיקים טעונים עם חופש תנועה.
 2. סוגי הנוזלים שיכולים להוליך חשמל הם מי ברז רגילים, מים מזוקקים, תמיסת מלח, נתרן הידרוקסידי, חומצת מימן כלורי, חלק מהחומרים הם חומרים טהורים היכולים להיות יסודות או תרכובות; רוב החומרים אינם … ידועים כיום כ- 110סוגיםשונים של אטומים; האטומים ביסוד כימי מסוים זהים. …. 

 

 1. פְּלִיזהיא סגסוגת המורכבת מהיסודות נחושת ואבץ פליז רגילות הוא סגסוגת בינארית של נחושת ואבץ ותכולת אבץ שלה משתנה במידה רבה, ולכן מבנה טמפרטורת החדר שלה שונה מאוד. המבנה המיקרוסקופי של החומר היוני המוצק הוא הסריג היוני: מבנה ענק של יונים שבו כל יון חיובי מוקף ביונים שליליים ולהפך.

 

 1. א. החומר שהשתתף בבניית חומר יוני הוא נתרן וכלור

  ב. החומרים היוניים נקראים גם מלחים. הם מוצקים בטמפרטורת החדר ונראים כגבישים. לדוגמא, המלח שעל שולחננו נקרא מלח בישול והוא חומר יוני שסימולו הכימי NaCℓ – נתרן כלורי  החומר היוני בנוי מיונים חיוביים המוקפים ביונים שליליים ומיונים שליליים המקפים ביונים חיוביים שביניהם משיכה חשמלית מבנה החומר והכוחות הפועלים בין החלקיקים המרכיבים אותו, עוזרים לנו להבין ולהסביר את תכונותיו. ג. היונים החיוביים הם בדרך כלל יוני מתכת, ואילו היונים השליליים הם בדרך כלל יוני אל מתכת. המטענים המנוגדים מאזנים זה את זה, ועל כן לחומרים היוניים יש מטען חשמלי כולל אפס. ד. חומר יוני מותך מוליך חשמל מכיוון שהיונים חופשיים לנוע בנוזל.  

 1. לערך העוסק בקבוצות ספורט ברומניה, ראו גז מתאן מדיאש  מולקולה אחת של מתאן יוצר מולקולה אחת של פחמן דו חמצני

כדי להפחית את פליטת המתאן הנובעת מפעילות האדם, וכך להקטין את אפקט החממה ואת זיהום האוויר, ננקטים הצעדים האלה:  

 • במזרח אסיה מנסים להגדיל את יבול האורז ליחידת שטח. בדרך זו יתאפשר להקטין את שטחי הגידול ואת פליטת המתאן המתרחשת בהם.
 • באוניברסיטת הוהנהיים (Hohenheim) בשטוטגרט שבגרמניה מפתחת קבוצת המחקר של ויניפרד דרוקנר (Drochner) “גלולות” המיועדות ליונקים צמחוניים, המכונות בשילוב עם תפריט מיוחד, יפחיתו גלולות אלו את כמות המתאן שפולטים עדרי הבקר והצאן הגדלים והולכים, ויאפשרו למטבוליזם שלהם לנצל חלק מהאנרגיה שהייתה מתבזבזת עם המתאן הנפלט. בכוונת החוקרים לשנות את הרכב אוכלוסיית המיקרואורגניזמים במערכת העיכול – להפחית את כמות החיידקים הפולטים מימן, ובעקבותיהם את הארכאונים המתאנוגנים, ולהגדיל את כמות החיידקים המייצרים סוכרים וחומרים זמינים אחרים.

   

 1. מתאן הוא תרכובת אורגניתהמופיעה בטבע כגז דליק, חסר צבע וריח מתאן הוא האלקאן הפשוט ביותר, וכן התרכובת האורגנית הפשוטה ביותר; נוסחתו CH4.

   

user profile image
אורון לוי
1.02.2019 9:41

1. ההבדל בין תמיסה מהולה לתמיסה מרוכזת זה שבתמיסה מהולה יש מעט מהמומס ולעומת זאת בתמיסה מרוכזת יש הרבה מהמומס. 2.ככל שנוסיף יותר מים בצבעי מים התמיסה תהיה בהירה יותר.  

user profile image
פלא שחר
1.02.2019 9:23
1. א. תמיסה מהולה-היא תמיסה שריכוז המומסים בה נמוך לעומת ריכוז הממסים תמיסה מרוכזת- היא תמיסה שריכוז הממסים בה נמוך לעומת ריכוז המומסים ב. חימום, ערבוב . 2. ככל שנוסיף מים התץמיסה תיהיה מהולה יותר ישאר פחות מהחומר המומס. 2.

Members