Login

אטומים ומטענם א’ | Discussion page

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
jergym.sugia.net@gmail.com

Index

הנחיות לכתיבה

לקריאה

אנא כתבו כאן למטה את שאלותיכם

לקריאה

Last opinions

user profile image
פלא שחר
8.02.2019 9:48
    משימת הערכה
  1. פליז הוא תערובת , משום שבנוי משני יסודות טהורים נחושת, ואבץ.

ההבדל בין תרכובת לתערובת הוא שתרכובת היא חומר טהור המורכב מאטומים של יסודות שונים הקושרים זה לזה. בניגוד לכך תערובת אינה עשויה מחומר טהור אחד, ערבוב של כמה חומרים טהורים או יסודות או תרכובות ביחד.

  1. פליז הוא מוליך חשמל אך לא ברמה גבוהה. מה שקורה בחומר בזמן הולכת החשמל הוא, העברת זרם חשמלי בגוף כיצד זה קורה כאשר יש אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי ופרוטון בעלי מטען חשמלי חיובי והמספר זהה אז אין מטען חשמלי כאשר יש אי שיוויון אז קיימים כוחות הולכת חשמל. התנועה של האלקטורנים גורמת להולכת החשמל.
  2. יש נוזלים שיכולים להוליך חשמל כמו מים, אך מים מזוקקים אים מולכים חשמל. רק
  3. פליז בנוי מחלקיקי נחושת ואבץ, והמבנה שלו הוא של סגסוגת, סגסוגת היא שילוב של שני יסודות או יותר כאשר אחד מהם הוא מתכת, וכך שומר על תכונות המתכת. והמבנה של החלקיקים הוא קשר מתכתי.
  4. א. בבניה של חומר יוני זקוקים לחלקיקי מתכות ואל מתכות שמאזנות והמטען החשמלי הוא 0, משום שחלקיקי האבץ והנחושת הם מתכות בבניה של חומר יוני זקוקים לחלקיקי אל מתכות.

ב. חומר יוני הוא חומר שבנוי מיונים חיובים ויונים שלילים כך שיש איזון ומכאן שמו . ג. אין לחומר מטען חשמלי כי חייב להיות יחס קבוע בין יון עם מטען חיובי ויון עם מטען שלילי. ד. הוא לא מוליך חשמל.

  1. מבנה הטבלה המחזורית הוא מחולק לפי מתכות ואל מתכות, שורות הטבלה מכונות גם מחזורים. הטורים של הטבלה מכונים גם משפחות כימיות ושם נמצאים יסודות עם תכונות דומות.
  2. מנדלייב ניבא יסודות לפני שהתגלו, הוא מצא חוקיות וגילה שקיימת מחזוריות בתכונות היסודות, כל כמה יסודות מופיע יסוד שתכונותיו דומות.

 

Members